LOWRANCE ESIKISA

27.7.2018 13.00 – 19.00

Treenaa ja voita palkintoja - LOWRANCE esikisa on virallinen Kainuun Vetouistelu Honda Cup kilpailu. Vesille lähdetään 13.00 ja punnituksessa on oltava 19.00 mennessä. Ei erillistä osallistumismaksua vaan ennakkoon maksaneet kilpailevat maksutta esikisassa. Suurimmat kalat ja hyvä onnisimmat kalamiehet voitaa LOWRANCEN ja OPM INTERNATIONALIN sponsoroimia laadukkaita palkintoja.

Ilmottaudu kisakeskuksessa asianmukaisesti. Kipparikokous klo 12.30. Ei erillistä osallistumismaksua, ennakkoon maksaneet osallistuvat automaattisesti. Voit myös ilmottautua paikanpäällä. Esikisa-aika päättyy klo 19.00 jolloin kalat punnitaan. Vain yksi kala punnitaan, kilpailukalana kuha ja suurimmat palkitaan. Lopuksi arvotaan palkintoja kaikkien puntarilla käyneiden kesken. Huom: vesille voi lähteä myös klo 13.00-18.00 välisenä aikana, kun käy asianmukaisesti ilmottautumassa.

LOWRANCE ESIKISA on yksi Kainuun Vetouistelu Honda Cup kisa ja  oikeuttaa OPM Cup pisteisiin.

OULUJÄRVEN KUHAKUNKKU

28.7.2018

Pääkilpailu eli Oulujärven Kuhakunkku pidetään 28.7.2018 15.00 – 23.00. Kilpailu alkaa kipparikokouksella klo 14.00 ja vesille lähdetään yhteislähtönä noin 14.45. Kalastus aloitetaan 15.00 ja kilpailu päättyy 23.00 jolloin kaikkien venekuntien tulee olla kisakeskuksen vesialueella. Oulujärven Kuhakunkussa suurimman kuhan saanut venekunta palkitaan erikoispalkinnolla. Tämän lisäksi 10 suurinta tulosta palkitaan ja sija 15. Kuhakunkussa on omat alasarjat junioreille, naisille sekä kylänmiehille joissa myös huippu palkinnot. Lue säännöistä lisää.

Golfkentän satamassa Paltamon Sydämen edustalla on veneiden tankkausmahdollisuus.

ROMPE- JA TORIPÄIVÄT 28.7.2018

Suomen suurimman kalastustapahtuman yhteydessä järjestetään rompe- ja toripäivät 28.7.2018 klo 10-18. Aiempina vuosina järjestetyt rompe- ja toripäivät ovat olleet menestys niin myyjille kuin asiakkaille. Paikalla on paljon tori- sekä rompemyyjiä. Kuhakunkun yleisö sekä kalamiehet löytävät myyjät ja kauppa käy hyvin. Positiivinen palaute niin ostajilta kuin myyjiltä ovat antaneet aiheen jatkaa tapahtumaa. Muista varata myyntipaikkasi ennakkoon, niitä ei riitä kaikille. We Love Ysärixxx tapahtumassa myös myyntipaikkoja lähinnä ruoan myyjille.

Alueella yöpyminen on sallittu omalla vastuulla. Yöpyminen on kuitenkin sovittava myyntialueista vastaavan henkilön kanssa.

Oulujärven Kuhakunkku 2018 Säännöt

1 § KILPAILUN NIMI

Tapahtuman nimi on Oulujärven Kuhakunkku joka sisältää kaksi erillistä kilpailua:

1) Kuhakunkku LOWRANCE Esikisa 27.7.2018 ja 

2) Oulujärven Kuhakunkku 28.7.2018 pääkilpailun.

Molemmat kilpailut ovat Kainuun vetouistelu Honda cup osakilpailuja ja oikeuttavat cup pisteisiin. Lisäksi on jaossa myös valtakunnallisen OPM cup pisteet kilpailukortin leimanneille.

2 § KILPAILUNJÄRJESTÄJÄ

Kilpailun vastuullisena järjestänänä toimii XXX Fishing Club Paltamo Ry.

3 § KUHAKUNKKU TITTELI JA MESTARUUDET

Perjantain LOWRANCE Esikisa 

Perjantain Kuhakunkku esikisassa voittaa se venekunta kuka on saanut suurimman kuhan. Jokaiselta venekunnalta punnitaan vain yksi ( 1 ) kala. 

Lauantain Oulujärven Kuhakunkku – pääkilpailu

Lauantain Oulujärven Kuhakunkku pääkilpailussa Oulujärven Kuhakunkku tittelin saa se joka on saanut suurimman kuhan. Kuhakunkku palkitaan omalla palkinnollaan. Kokonaiskilpailun voittaja on se joka on saanut suurimman kuha saaliin. Tämän lisäksi on vielä kolme alasarjaa seuraavasti:

1) Nuortensarja: Nuortensarjassa venekunta jossa mukana on alle 15v ( ei 15v täyttänyt ) nuori osallistuu nuori/nuoret automaattisesti nuortensarjaan. Nuortensarjassa voiton määrää suurin kuha. Nuortensarjan suurimmat kuhat palkitaan erikoispalkinnoin.

2) Naistensarja: Naistensarjassa venekunta jossa mukana on 18v tai yli nainen/naisia osallistuu automaattisesti naistensarjaan. Naistensarjassa voiton määrää suurin kuha. Naisten sarjan suurimmat kuhat palkitaan erikoispalkinnoin.

3) Kylänmiestensarja: Kylänmiestensarjassa venekunta jolla käytössä on viisi (5) vapaa tai vähemmän kilpailunaikana osallistuu kylänmiestensarjaan. Kylänmiestensarjassa kolme parasta kokonaissaalista palkitaan erikoispalkinnoilla.

Kokonaiskilpailussa jaetaan Kainuun Honda vetouistelu cup mukaiset pisteet niin perjantaina kuin lauantaina. Lisäksi on mahdollista leimata OPM Cupin pistekortti. 22:lle ensimmäiselle jaetaan Kainuun Honda vetouistelu cupin pisteet.

4 § OSANOTTOMAKSU JA ILMOITTAUTUMINEN

Osanottomaksu on 75€ ennakkoon maksettuna internetissä ja paikan päällä 80€ / venekunta. Ennakkoon maksu tapahtuu internetissä www.seamchip.fi/kuhakunkku lippukaupassa. 

Ennakkomaksu sisältää alkane ke 25.7.2018 harjoitteluluvan Paltaselälle. Ennakkoilmoittautuminen maksettava 27.7.2017 mennessä. Ennakkoilmoittautuminen oikeuttaa osallistumaan ilman erillistä maksua perjantain LOWRANCE esikisaan.

HUOMIO: PANKKITILILLE SUORAAN TEHTYJÄ ENNAKKOMAKSUJA EI HUOMIOIDA – NE PALAUTETAAN ASIAKKAALLE! 

5 § KIPPARIKOKOUS JA VENEIDEN TARKASTUS

Perjantaina Kuhakunkku esikisassa kipparikokous alkaa klo 12.30. 

Lauantaina Kuhakunkku pääkilpailun kipparikokous, johon jokaisen venekunnan kipparin tai hänen edustajan on EHDOTTOMASTI osallistuttava, alkaa klo 14.00 kilpailukeskuksessa.

6 § KILPAILUAIKA

Perjantain Kuhakunkku esikisan kilpailuaika on 13.00 – 19.00. Siirtymäaikoja ei ole ja venekuntien on oltava PUNNITUSPAIKALLA klo 19.00. Huom: Koska perjantai on arkipäivä vesille voi lähteä 13.00 – 18.00 kun käy ilmoittautumassa asianmukaisesti kilpailukeskuksessa. Lauantain Kuhakunkku pääkilpailun kilpailuaika on 15.00-23.00. Siirtymäaikoja ei ole ja näin ollen venekuntien on oltava kipparikokouksessa ilmoitetulla alueella kilpailuajan päätyttyä, muuten seuraa hylkääminen. Uistimia, plaanareita tai muita kalastukseen käytettäviä apuvälineitä ei saa laskea veteen ennen kilpailuajan alkamista ja ne on nostettava ennen kilpailuajan loppumista. Kilpailun virallinen aika ilmoitetaan kipparikokouksessa. Koska Kuhakunkku on muodostunut yleisötapahtumaksi tulee kalastajien ottaa huomioon myös yleisö. Tästä syystä lähtö tapahtuu yhteislähtönä klo 14.45. HUOM: Ennen 14.45 Käärmeniemen nokkaa ei saa ohittaa. 14.45 – 15.00 välinen aika ajetaan vain max 10km/h siten ettei peräaaltoa pääse muodostumaan. Isommat veneet ottavat etulinjan ja pienemmät lähtee takalinjasta

7 § KILPAILUKORTTI

Venekunnalle annetaan kilpailukortti ennen kilpailun alkua. Kilpailukorttiin tulee merkitä huolellisesti kaikki tiedot. Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailukortti punnitusajan päätyttyä. Kilpailukortin palauttamatta jättäminen aiheuttaa etsintätoimet ja kilpailusta sulkemisen. Aiheettomista etsintätoimista on veneen kippari korvausvelvollinen.

8 § KILPAILUALUE

Kilpailualueena on Oulujärven Paltaselkä seuraavin rajoituksin: Paltamossa rajana sillat, Kiehimänjoki ei kuulu kilpailualueeseen. Jormuanlahdella valtatie 5 silta, Kajaanijoki suisto ei kuulu kilpailualueeseen. Toukansalmi on etelässä alueenraja.

9 § PYYNTITAVAT

Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Viehe tulee laskea pyyntiin, sitä ei saa heittää. Vavat pitää olla telineissä kalastettaessa. Kalastus ajelehtivasta tai kiinnitetystä/ankkuroidusta veneestä on kielletty. Venekuntaa kohti saa olla pyynnissä samanaikaisesti enintään kymmenen vapaa. Yhtä vapaa kohti saa pyynnissä olla enintään kaksi (2) koukullista viehettä. Tapsisiimaa saa olla enintään kolme metriä. Sallittuun vieheeseen siima menee vavan kautta, eli niin sanottu ”jäykkäpetteri” on kielletty. Todistettu siima- / viehemääräysten rikkominen johtaa kilpailusta sulkemiseen. Elävän syötin käyttö on kielletty, täkyraksin käyttö on sallittu.

10 § KILPAILUKALAT

Kilpailukala on kuha, alamitta 48cm. Kalat mitataan leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Mikäli kala on pidempi kuin 47cm mutta lyhyempi kuin 48cm kala hylätään. Mikäli kala on lyhyempi kuin 47cm venekunnan koko kilpailusuoritus hylätään. Kalan pituuden väkivaltainen muuttaminen aiheuttaa myös kilpailusuorituksen hylkäämisen. Kaikki kilpailukalat kuuluvat järjestäjille, myös hylätyt.

11 § PUNNITUS

Kalat punnitaan suolistamattomina , veret laskettuina. Kilpailun järjestäjillä on oikeus avata kala (kalat). Kilpailijan tullessa punnitukseen on hänen ensimmäisenä annettava kilpailukortti järjestäjille ja samaan aikaan kuulutettava venekunnan numero. Tämän jälkeen ensin hän ojentaa toimitsijalle suurimman kuhan sekä kuuluttaa ”venekunnan xx suurin kuha”. Kun kalastaja päästää irti suurimmasta kuhasta luovuttaessaan sen toimitsijalle, sen jälkeen kalaa ei saa enää vaihtaa. Kalastajalla on mahdolisuus mitata ja esipunnita kalat erillisellä eispunnituspaikalla. Toimitsijat punnitsevat ensin suurimman kuhan ja tämän jälkeen koko tuloksen. Punnituksesta poistuessa osallistuja saa mukaansa kirjallisen todistuksen punnitustuloksesta.

12 § KILPAILUN TULOKSET

Perjantain Kuhakunkku esikilpailu: Kilpailussa punnitaan vain yksi ( 1 ) kala / venekunta. Kilpailun voittaa se joka saa suurimman kalan. 

Lauantain Kuhakunkku pääkilpailu: Suurimman palkinnon ja Kuhakunkku -tittelin voittaa se venekunta joka on saanut suurimman kuhan. Mikäli kahdella tai useammalla on samanpainoinen kala, ratkaisee voittajan kalan pituus. Pääsarjan eli pääkilpailun voittaa venekunta, jonka yhteenlaskettu kuhien paino on suurin. Mikäli kahdella tai useammalla venekunnalla on sama tulos, ratkaisee sijoituksen suurin kuha. Nuortensarjan voittaja on se jolla on suurin kuha. Naistensarjan voittaa se jolla on suurin kuha. Kylänmiesten sarjan voittaa se jolla kuhien yhteenlaskettu paino on suurin.

13 § VASTUU

Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä kilpailijalla valtion kalastuskortti maksettuna. Jokaisen kipparin on huolehdittava veneen varustamisesta veneliikennelain ja –asetusten määräämin varustein ja meriliikennelain mukaisesti. Jokaisen kilpailijan tulee tuntea nämä säännöt.

14 § PISTEET

Kilpailussa jaetaan Kainuun Honda Vetouistelu cup pisteitä molempina päivinä. Voittaja saa 25 pistettä, kakkonen 23 pistettä, kolmonen 21 pistettä, neljäs 19 pistettä ja siitä alaspäin pisteittäin. Lisäksi jokaisessa osakilpailussa palkitaan suurimman kalan(kerroin) saaja viidellä(5) bonus pisteellä.

15 § VALVONTA

Valvonnan suorittaa kilpailunjärjestäjä. Rantautumispaikat ilmoitetaan myöhemmin. Kilpailijoiden on noudatettava järjestäjän ohjeita ja määräyksiä. Järjestäjällä on oikeus tarkistaa kilpailijoiden veneet, reput yms.

16 § YMPÄRISTÖN TURMELEMINEN

Vastuullinen kalastaja ei turmele ympäristöä, ei roskaa luontoa eikä vesistöä. Venekunta jonka nähdään roskaavan luontoa, vesistöä tai muuta ympäristöä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjä ymmärtää tässä vahingon eli mikäli roska vahingossa tipahtaa se ei johda automaattiseen hylkäämiseen, mutta mikäli veneestä esim. heitetään ilmaan tyhjä pullo tai purkki on se hylkäämisen peruste. Pudonnut roska on kerättävä talteen vedestä, jos se huomataan. Mikäli veneestä joutuu veteen tyhjä purkki, on venekunnan palattava hakemaan se.

17 § KALOJEN KÄSITTELY JA VAHINGOITTUNEET KALAT

Mikäli kalastuksen aikana saaliiksi tulee muita kuin kilpailukaloja esim. haukia tai ahvenia on nämä päästettävä vahingoittumattomana takaisin vesistöön. Mikäli kala on syönyt uistimen tai vieheen niin syvälle, että sitä ei voi vahingoittumattomana poistaa – kala tulee tällöin lopettaa asianmukaisesti. Vahingoittunutta tai kuollutta kalaa ei missään nimessä saa päästää enää vesistöön. Vahingoittuneet tai kuolleet ei kilpailukalat tuodaan myös kilpailukeskukseen erillisessä pussissa.

18 § TUOMARINEUVOSTO

Tuomarineuvostoon kuuluu yksi järjestäjän edustaja ja kaksi kilpailijoiden edustajaa jotka valitaan kipparikokouksessa.

19 § PROTESTIT

Näiden sääntöjen pykäliä rikkoneen venekunnan kilpailusuoritus voidaan hylätä tai mikäli tapaus katsotaan törkeäksi, voidaan venekunta sulkea kokonaan pois kilpailusta. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto kuultuaan ensin asianomaisia.

20 § SANKTIOT

Näiden sääntöjen pykäliä rikkoneen venekunnan kilpailusuoritus voidaan hylätä tai mikäli tapaus katsotaan törkeäksi, voidaan venekunta sulkea kokonaan pois kilpailusta. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto kuultuaan ensin asianomaisia.

21 § HYVÄKSYNTÄ

Kilpailulisenssin vastaanottamisella kilpailija hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.

JÄRJESTÄJÄ PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTOKSIIN! MUUTOKSET ILMOITETAAN KIPPARIKOKOUKSESSA!!!